Test seadmete tehnik

SINU PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:

– Test seadmete seadistamine ja igapäevane hooldus vastavalt juhistele

– Testimise rakiste remont ja hooldus

– Vigade dokumenteerimine ja ettepanekute tegemine vigade ennetamiseks

NÕUDMISED KANDIDAADILE:

– Sul on baasteadmised analoog ja raadiosageduse seadmetest ja mõõteriistadest

– Kogemus mehaaniliste ja elektromehhaaniliste seadmetega töötamisest

– Suudad lugeda elektriskeeme ja spetsifikatsioone

– Mõistad PCBA, testsüsteemide plokkskeeme ja oskad lugeda CAD jooniseid

– Soovitavalt on Sul rakenduslik eri- või kõrgharidus (elektroonika)

– Mõistad inglise keelset tehnilist terminoloogiat. Vene keele oskus tuleb kasuks.

APPLY

Attach file below